SZOLGÁLTATÁSAINK

Az építőipari kivitelezés mára egy bonyolult, jogszabályokkal és adminisztratív terhekkel teli folyamat, így egyáltalán nem várható el a megrendelőtől, építtetőtől, hogy tisztában legyen a szükséges lépésekkel. Mérnökirodánk az építés kezdetétől a befejezéséig és az utó-felülvizsgálatáig nyomon követi a projektet. Igény esetén az épület teljes életciklusát végigkövetjük.

 

Műszaki ellenőrzés

Teljes körűen képviseljük a megrendelőt, felügyeljük a munkálatokat és segítünk a szükséges döntések meghozatalában. Ilyenkor a tervek, jogszabályok, kivitelezési szabályok betartásának ellenőrzése, teljesítések igazolása, anyagkiváltások megvizsgálása szintén a mi feladatunk.

Felelős műszaki vezetés

E szolgáltatásunkkal a kivitelezői oldalnak is állunk rendelkezésére. Ilyenkor cégünk felügyeli ez építkezést, ügyel a jogszabályok, tervek, technológiai szabályok betartására, a baleset- és munkavédelemre, naplózásra, teljesítések összeállítására.

Műemléki felelős műszaki vezetés

A fentihez hasonló tartalommal műemlék épületek esetén is vállaljuk a műszaki vezetést, szem előtt tartva a műemléki környezet és műemlék védelmi előírások fokozott betartását.

Szakértés

Változatos helyzetekben szakvélemény készítését is gyakran kérik ügyfeleink: ilyenkor egy már elkészült vagy épülőfélben lévő ingatlanban keletkezett kár kapcsán vagy csak az elkészült munka minősége miatt készítünk szakértői véleményt. A jogosultsággal rendelkező szakértő által kiállított szakvélemény a vitás kérdések eldöntésében nagy segítség lehet.

Műszaki előkészítés

Annak érdekében, hogy a felvonulás és a kivitelezés megkezdése a lehető leggördülékenyebben induljon, minden beruházás tervezést, szervezést igényel. Ehhez nyújt szakszerű segítséget a műszaki előkészítés. A részletek kidolgozása a projekt specifikációinak figyelembe vételével, a munkafázisok tételeinek összeállítása és a tételekhez szükséges mennyiségi kimutatások elkészítése, a hatósági szabályozásokra való felkészülés, a terület előkészítése és a szükséges engedélyek előzetes beszerzése által tervezhetőbbé, kiszámíthatóbbá válik a kivitelezés.

Tervezés

Komplett tervezéssel is foglalkozunk, amely során a megrendelő elképzeléseit a helyi adottságoknak, jogszabályoknak, technológiai szabályoknak a betartásával, a megfelelő műszaki tartalommal elkészítjük, és engedélyezésre, megvalósításra alkalmas hivatalos formátumban rögzítjük.

Építés-lebonyolítás

Építkezések teljes körű lebonyolítását vállaljuk a kezdeti lépésektől a pályáztatáson keresztül egészen az átadásig.

Műszaki irányítás

Műszaki irányítást biztosítunk akár egy napra, akár a teljes kivitelezés idejére.

Engedélyezési eljárások

Lehetőség szerint előre elkészítjük az engedélyezési anyagokat, de van, hogy a már elkészült épületet kell hivatalossá varázsolni a jogszabályi kereteken belül. A homlokzati színtervtől, a településképi engedélyezéseken keresztül az egyszerűsített eljáráson át a komplett engedélyezésig.

Oktatás

Az elektronikus építési napló használatában, és a naplóval kapcsolatos szerepekben segítjük megbízóinkat.